Wypalenie zawodowe a wypalenie szkolne

 

Przeznaczone dla rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji

Cel:
1. Zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru wypalenia zawodowego i wypalenia szkolnego.
2. Poznanie symptomów wypalenia nauczycieli oraz uczniów.
3. Podstawowe mechanizmy radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i szkolnym.

 

Część teoretyczna warsztatów:
1. Wprowadzenie do tematyki wypalenia zawodowego nauczycieli i roli jaką oddziałuje na wypalenie szkolne uczniów.
2. Wprowadzenie do problematyki wypalenia szkolnego, odziaływania na funkcjonowanie psychiczne, społeczne oraz emocjonalne uczniów.
3. Konsekwencje wypalenia zawodowego nauczyciela oraz wypalenia szkolnego, wzajemna zależność.
4. Strategie radzenia sobie z syndromami u nauczycieli i uczniów.

 

Plan warsztatów:
1. Zarys teoretyczny problematyki wypalenia zawodowego.
2. Możliwe konsekwencje wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela.
3. Strategie radzenia sobie z objawami wypalenia zawodowego.
4. Przerwa kawowa.
5. Zarys teoretyczny problematyki wypalenia szkolnego.
6. Możliwe konsekwencje wypalenia szkolnego uczniów.
7. Strategie pracy z uczniem wypalonym.
8. Różnica między wypaleniem szkolnym a fobią szkolną i kryzysem dojrzewania.

 

Czas trwania warsztatów: 4h
Miejsce warsztatów: OPUS Ośrodek Psychoterapii i Usług Szkoleniowych, ul. Pawlikowskiego 7/6,
Kraków
Liczba osób: 16-20 osób.
Cena: 90 zł / za osobę.
W cenę treningu wliczone napoje.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wysyłania zgłoszeń pod adresem mailowym krakow.psycholog@gmail.com bądź pod numerem telefonu 782 87 569.
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Istnieje możliwość zamówienia warsztatu dla potrzeb firm bądź instytucji w wybranym terminie.

 

Prowadzący:
Agnieszka Muchacka- Cymerman – ukończyła kierunek Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie, psycholog, terapeuta (nurt psychodynamiczny w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym), asystent w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagog (studium pedagogiczne oraz przewód doktorski), absolwentka Uniwersytetu SWPS – Stosowana analiza zachowania, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Mentor. Od kilku lat praca z dziećmi, młodzieżą oraz wczesnymi adolescentami. Zajmuje się naukowo wypaleniem zawodowym oraz wypaleniem szkolnym, w trakcie adaptacji Skali Wypalenia Szkolnego (ESSES).