Anna Wasik

Magister psychologii i farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, terapeuta zajęciowy, doktor nauk farmaceutycznych Collegium Medicum UJ. Pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zajmując się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną, grupową młodzieży oraz dorosłych. Starszy referent techniczny w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała podczas licznych staży, m.in. w Oddziale Zaburzeń Psychotycznych (C), Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii SU w Krakowie, Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Psychoz Medinorm, jak również w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez superwizorów posiadających certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jak również w grupach Balinta. W ramach doświadczenia własnego uczestniczy w indywidualnej psychoanalitycznej psychoterapii szkoleniowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii, neuropsychofarmakologii oraz diagnozy psychologicznej. Jej zainteresowania naukowe koncertują się wokół psychofarmakologii i psychoterapii zaburzeń psychotycznych i zaburzeń afektywnych, rozwoju kompetencji społeczno-poznawczych we wczesnym dzieciństwie, etologii.
W wolnych chwilach zajmuje się fotografią i rysunkiem.

W ofercie:
Diagnoza psychologiczna osób dorosłych
Konsultacje psychoterapeutyczne (2-3 spotkania)
Psychoedukacja dla osób z doświadczeniem psychozy
Psychoterapia indywidualna w ujęciu psychoanalitycznym (2 razy w tygodniu po 50 minut):
zaburzeń lękowych
zaburzeń psychotycznych z kręgu schizofrenii
zaburzeń osobowości, w tym zaburzeń osobowości spowodowanych/ współistniejących z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (przy minimum 6-miesięcznym okresie abstynencji)
zaburzeń odżywiania
zaburzeń afektywnych jedno- i dwubiegunowych

Cennik:
Konsultacja psychoterapeutyczna (60 minut) – 100 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej (50 minut) – 80 zł
Diagnoza psychologiczna osób dorosłych wraz z przygotowaniem opinii (60 minut) – każda sesja 80 zł

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 17.00-21.00 oraz w środy w godzinach 17.30-20.30,

kontakt tel. 508 460 859,
mail: annawasik87@gmail.com