Badania psychologiczne

W gabinecie przeprowadzamy badania psychologiczne, również na potrzeby orzecznictwa ZUS i spraw sądowych:

  • osobowości,
  • poziomu rozwoju funkcji poznawczych,
  • organicznych zmian w obrębie centralnego układu nerwowego,
  • uzależnień,
  • trudności wychowawczych i szkolnych.